Pre Slovákov sú poplatky za bežný účet najdôležitejšie