Poskytuji souhlas se zpracováním mých osobních údajů pro účely zasílání tiskových zpráv (Newsletter) od mBank S.A.

Správcem mých osobních údajů je mBank S.A. se sídlem: Warszawa, ul. Prosta 18, Polská republika, dále jen „banka”.

Funkci správce údajů vykonává zaměstnanec banky, na kterého se mohu obrátit ve věci zpracování mých osobních údajů na adrese:inspektordanychosobowych@mbank.pl.

Výše uvedené osobní údaje banka použije k zasílání Newsletteru.

Právním základem pro zpracování mých osobních údajů bankou za tímto účelem je souhlas, který jsem udělil/a. Své osobní údaje poskytuji dobrovolně a jejich absence bance znemožní zasílat mi Newsletter.

Mé osobní údaje poskytnuté za tímto účelem nebudou zpřístupněny žádným subjektům.

Mé osobní údaje budou z databáze kontaktů vymazány ihned poté, co odvolám svůj souhlas se zpracováním údajů pro účely zasílání Newsletteru.

Prostřednictvím e-mailové adresymedia@mbank.pl mám právo požádat o:

a. přístup k mým osobním údajům, jejich opravu a přenos;

b. jejich vymazání, omezení nebo vznést námitku proti jejich zpracování.

Dále mám právo podat stížnost u dozorového úřadu ve věci ochrany mých údajů způsobem uvedeným na internetových stránkách dozorového úřadu na adresewww.uodo.gov.pl.

Další informace o zásadách zpracování údajů, včetně mých práv, mohu nalézt nawww.mbank.pl/rodo.