Klienti mBank môžu potvrdzovať svoje platby priamo vo svojom telefóne