mBank bude pri telefonickej komunikácii  s klientmi potvrdzovať totožnosť svojich zamestnancov prostredníctvom mobilnej aplikácie