Záujem Slovákov o pôžičky neochladol, zmenil sa však ich účel