Klienti mBank môžu chatovať s bankou už aj priamo v mobilnej aplikácii