mBank rozširuje ponuku termínovaných vkladov

mBank rozširuje ponuku termínovaných vkladov

mBank rozširuje ponuku sporiacich produktov o nový termínovaný vklad s viazanosťou na deväť mesiacov. 

Zapĺňa tak medzeru medzi 6 a 12–mesačným termínovaným vkladom a vychádza v ústrety klientom, ktorí chcú zhodnocovať svoje úspory, ale zároveň sa nechcú viazať na dlhšie obdobie.
Úrokové sadzby:
  • mVKLAD  3 mesiace  -  2,2% p.a.
  • mVKLAD 6 mesiacov - 2,4% p.a.
  • mVKLAD 9 mesiacov - 2,6% p.a.
  • mVKLAD 12 mesiacov - 2,9% p.a.
Úrokové sadzby sú nemenné počas celej doby sporenia. Minimálna výška vkladu je 200 €. mVKLAD si klient zriadi jednoducho prostredníctvom Internet Bankingu. Klient môže vklad zrušiť kedykoľvek aj pred uplynutím termínu viazanosti. V tomto prípade dostane polovicu z vopred dohodnutého úroku.