Odštartovali sme vianočné kolo charitatívnej mAukcie