mBank zvyšuje úrokové sadzby na vkladových účtoch

mBank zvyšuje úrokové sadzby na vkladových účtoch

mBank pripravila pre svojich klientov ďalšie zvýšenie úrokových sadzieb na vkladoch. Stáva sa tak lídrom na slovenskom trhu z pohľadu zúročenia depozít.

„Zvýšenie úrokových sadzieb u vkladových účtov v spojení s ich terajšími výhodami robí z účtov mBank jedinečné produkty na trhu. Nadštandardné zvýšenie sadzieb dáva klientom mBank možnosť vysokého zhodnotenia svojich vkladov a mBank tak poskytuje veľkú konkurenčnú výhodu. Zvyšovanie sadzieb zapríčinila pre klientov priaznivá zmena ponuky a dopytu ohľadne depozít na trhu.,“ povedal Jan Horák, marketingový riaditeľ  mBank.

Úrokové sadzby sa najvýraznejšie zvýšili u konta eMAX, z 0,30 na 0,90 percenta. U eMAX plus je zvýšenie ešte výraznejšie a to, z 0,50 na 1,30 percenta. U termínovaných vkladov dosahuje zvýšenie sadzby 0,80 percenta. Pri mVklade s trojmesačnou lehotou sa sadzba zvyšuje z 0,50 na 1,30 percenta, pri vklade na šesť mesiacov je nová sadzba 1,50 percenta a u vkladu na rok je zvýšenie z 0,90 na 1,70 percenta ročne.