Výsledky mBank v roku 2008 prekročili očakávania investora