Výsledky mBank počas prvých 100 dní prekročili očakávania