Otvorená banka pre otvorených ľudí

Otvorená banka pre otvorených ľudí

Internetová banka mBank spúšťa diskusné fórum a firemný blog

Kladenie akýchkoľvek otázok zástupcom firmy, vymieňanie názorov, zdieľanie očakávaní od novej banky, či osobný pohľad na dianie vo vnútri firmy. To všetko umožní diskusné fórum a firemný blog, ktoré na svojej webovskej stránke spustila internetová banka mBank.

Tá oficiálne vstúpi na slovenský trh v závere roka, avšak už teraz chce ponúknuť užívateľom internetu oficiálnu komunikačnú platformu s bankou. Prostredníctvom nej bude otvorene komunikovať o prípravách súvisiacich so spustením banky so všetkými, ktorí o to prejavia záujem. Tieto komunikačné nástroje bude využívať aj po vstupe na trh, aby tak získavala spätnú väzbu na poskytované služby.

Špecifikom firemného blogu mBank bude, že doň bude môcť prispievať ktorýkoľvek zamestnanec firmy, pričom banka počíta aj s pravidelnými vstupmi svojho generálneho riaditeľa. Diskusné fórum bude uchovávať odpovede banky na rôzne otázky návštevníkov stránky členené podľa oblastí záujmu.mBank má ambíciu byť otvorenou bankou pre otvorených ľudí. Z tohto pohľadu zverejní v diskusnom fóre a na firemnom blogu i akékoľvek kritické názory užívateľov internetu. Jediným kritériom pre publikáciu príspevkov je dodržiavanie základných etických zásad a pravidiel slušnosti.

V ponuke mBank budú už od počiatku okrem bežných účtov s debetnými kartami aj sporiace účty, spotrebné úvery, či úvery na bývanie. Banka bude poskytovať vedenie bežného účtu úplne bez poplatkov pre všetkých klientov. Mnoho ďalších inovatívnych bankových riešení však banka predstaví až pri spustení činnosti. V ďalšej fáze banka rozšíri svoje produktové portfólio.mBank je retailovou divíziou elektronického bankovníctva jednej z najväčších poľských finančných inštitúcií BRE Bank SA. Tá sa špecializuje na poskytovanie bankových služieb pre veľké podnikateľské subjekty, medzinárodné korporácie, ako aj na segment malých a stredných podnikov. BRE Bank SA je členom skupiny Commerzbank, ktorá je druhou najväčšou súkromnou bankou v Nemecku. Je zároveň jednou z vedúcich finančných inštitúcií v Európe, pričom v poľskej BRE Bank vlastní viac ako 70%-ný podiel.

mBank je prvou internetovou bankou v Poľsku a jednou z prvých v strednej Európe. V súčasnosti je mBank jedným z kľúčových hráčov na poľskom bankovom trhu, pričom je naďalej lídrom v sektore internetového bankovníctva. V súčasnosti využíva služby mBank v Poľsku už takmer 1,5 mil. klientov. Výška aktív dosahuje 7,5 mld. PLN a objem poskytnutých hypotekárnych úverov prevyšuje 3,16 mld PLN. mBank tak patrí k desiatim najväčším on-line bankám na svete.

Všetkým, ktorí chcú racionálne riadiť svoje osobné financie, ponúka mBank unikátne spojenie najdôležitejších bankových služieb a finančných nebankových produktov (investičné fondy, maklérske služby, e-commerce, poistenie, internetový operátor mobilných sietí). mBank je otvorenou platformou ponúkajúcou svojim klientom komplexnú správu financií pri najvýhodnejších cenových podmienkach a najvyššej kvalite na trhu.

mBank v Poľsku prevádzkuje sieť 15 finančných centier, v ktorých môže klient požiadať o poskytnutie úveru, či bezplatne využiť internet alebo telefón na vykonanie transakcií na svojom účte alebo získanie bližších informácií o ponuke služieb. Okrem finančných centier umožňuje osobný kontakt s klientom aj sieť viac ako 50 mKioskov - menších multifunkčných kontaktných miest vo veľkých nákupných centrách v Poľsku. mBank plánuje na Slovensku vytvoriť obdobný model predajnej siete ako v Poľsku.