mBank sa stala členom Slovenskej bankovej asociácie