Commerzbank reorganizuje riadenie v strednej a východnej Európe