Výška mesačného poplatku za bežný účet je pre Slovákov pri výbere banky rozhodujúca